warning: Illegal string offset 'files' in /home/public/sites/www.logopediedronten.com/modules/upload/upload.module on line 281.

Taal

Goed kunnen communiceren is nodig als je contact wilt maken. Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Gedachten (een idee of een plan) ontstaan in de hersenen. Er is taal nodig om die gedachten over te brengen naar iemand anders. Als je de taal niet of onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren.

Brochure taalontwikkeling Brochure meertaligheid en de taalontwikkeling van kinderen Website Kind en Taal

Signalen van problemen met taal zijn wanneer uw kind (nog) niet of opvallend minder spreekt, in onvolledige, slecht opgebouwde zinnen spreekt en/of slecht te verstaan/te begrijpen is. Soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt.

Taalproblemen komen ook voor bij oa. dementie, afasie, dyslexie en het syndroom van Down.

In de logopedische behandeling onderzoek ik bij uw kind het begrijpen van taal en het gebruiken van taal. Ik train het taalbegrip en verbeter het luistergedrag; er wordt gewerkt aan de woordenschat, zinsbouw en de uitspraak. Bij kinderen die niet of nauwelijks spreken krijgen de voorwaarden om tot spreken te komen de aandacht. Dit alles gebeurt op een speelse en aantrekkelijke manier. U als ouders/verzorgers worden zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken.

Bij volwassenen onderzoek ik het begrijpen en uiten van de gesproken en geschreven taal. Ik ga na hoe de communicatie van de cliënt met zijn omgeving (partner, familie) verloopt. De resultaten worden met de cliënt en zijn familie besproken. Verder geef ik voorlichting en adviezen. De behandeling is gericht op de individuele problematiek. Er worden oefeningen gedaan om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te verbeteren. Ook wordt de cliënt en zijn directe omgeving geleerd hoe zij op een andere manier met elkaar kunnen communiceren. Het kan zijn dat een communicatiehulpmiddel zinvol is. Dan zal ik u hierover adviseren en begeleiding bieden.