warning: Illegal string offset 'files' in /home/public/sites/www.logopediedronten.com/modules/upload/upload.module on line 281.

Gehoor

Een goed gehoor is belangrijk voor de spraak- en taalontwikkeling bij kinderen. Wanneer er sprake is van gehoorverlies door een middenoorontsteking, verworven slechthorendheid of aangeboren slechthorendheid zal de logopedist actie moeten ondernemen. Er wordt onderzocht hoe het auditief functioneren is, hoe de luisterhouding is en er wordt getest of en hoe groot de spraak- en taalachterstand is. Zowel het begrijpen als het uiten van de taal wordt onderzocht.

Gehoorproblemen hebben bij volwassenen en kinderen invloed op de communicatie met anderen. De deurbel en de telefoon worden minder goed gehoord, muziek klinkt vaak vervormd. Het onderling contact (de communicatie) wordt verstoord omdat spraak niet goed verstaan wordt, zeker als er in een lawaaiige omgeving gesproken wordt. Een slechthorende kan zich hierdoor zeer buitengesloten voelen.

In de logopedische behandeling worden zowel het luisteren naar als het gebruik van de spraak en de taal getraind. Het ademen door de neus is belangrijk voor een juiste functie van het middenoor. Indien nodig leert de logopedist het kind door de neus te ademen. Ik begeleid de slechthorende en zijn omgeving bij het leren omgaan met de slechthorendheid en het eventueel dragen van een hoortoestel. Een hoortoestel lost echter niet alle problemen op. De behandeling is er daarom op gericht de communicatie zoveel mogelijk te herstellen. Hierbij richt de aandacht zich op een goede uitspraak; leren spraakafzien (liplezen) kan belangrijk zijn.

Brochure gehoor /zwakke luistervaardigheid

Gehoor