Stoornissen

Logopedische stoornissen

Adem

Adem is een basisvoorwaarde om te kunnen spreken.

Een verkeerde ademtechniek kan leiden tot hyperventilatie, benauwdheid, onduidelijke spraak en stemklachten. Logopedische behandeling


Gehoor

Een goed gehoor is belangrijk voor de spraak- en taalontwikkeling bij kinderen. Wanneer er sprake is van gehoorverlies door een middenoorontsteking, verworven slechthorendheid of aangeboren slechthorendheid zal de logopedist actie moeten ondernemen.

Gehoorproblemen bij volwassenen en kinderen hebben invloed op de communicatie met anderen. Logopedische behandeling


Mondfuncties

De meeste mensen ademen door hun neus waarbij de mond gesloten is. Dit is een voorbeeld van een goede mondfunctie. Er is een evenwicht in het functioneren van de spieren in en rond de mond. Soms is dit evenwicht verstoord en is er sprake van afwijkende mondgewoonten.

Logopedische behandeling


Spraak

Wanneer u of mensen uit uw omgeving of de omgeving van uw kind aangeven dat de verstaanbaarheid onvoldoende is kunt u contact met ons opnemen voor overleg. Het kan ook zijn dat u of uw kind er zelf last van heeft dat het spreken niet goed gaat. Er kan dan sprake zijn van een vertraagde spraakontwikkeling, en door afwijkende mondgewoonten kunnen de mondspieren verslappen waardoor iemand minder goed te verstaan is.

Logopedische behandeling


Stem

De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Klankkleur, luidheid en toonhoogte spelen mee in hoe jouw boodschap overkomt. Wat je zegt kan een andere betekenis krijgen door de manier waarop je woorden uitspreekt. Logopedische behandeling


Taal

Goed kunnen communiceren is nodig als je contact wilt maken. Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Gedachten ontstaan in de hersenen. Er is taal nodig om die gedachten over te brengen naar iemand anders. Als je de taal niet of onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren. Signalen van problemen met taal zijn wanneer uw kind (nog) niet of opvallend minder spreekt, in onvolledige, slecht opgebouwde zinnen spreekt en/of slecht te verstaan/begrijpen is. Soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt. Logopedische behandeling

Brochure Taalontwikkeling - Brochure Meertaligheid - Website Kind en taal - Filmpje "Wessel" - Promo logopedie